Dopravná značka B17

B 17 - zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi

Zákon

Značka zakazuje vjazd motorových vozidiel s prívesmi, napríklad s obytnými, nákladnými a podobne.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zákaz vjazdu vozidiel s prívesmi (prípojné vozidlo je každé vozidlo určené na pripojenie). Je to napríklad parkovisko, kde sú vyznačené miesta na parkovanie a kde s prívesom som nezaparkoval.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne