Dopravná značka B16

B 16 - zákaz vjazdu ručných vozíkov

Zákon

Značka zakazuje vjazd ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm tam, kde je žiaduce premávku ručných vozíkov vylúčiť vzhľadom na rýchlosť jazdy k ostatnej cestnej premávke a na bezpečnosť osôb, ktoré vozík tlačia alebo ťahajú.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zakazuje vjazd s ručnými vozíkmi (širší viac ako 60 cm) ak mám menší, môžem s takým vozíkom ísť po vozovke - vtedy som však chodec a ak použijem vozovke, musím ísť ako chodec po ľavej strane. A s takým vozíkom, ktorý je väčší ako 60 cm idem po pravej strane, pričom musím byť označený podľa zákona (musia byť na vozíku predpísané odrazky - vpredu biele vzadu červené).


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne