Dopravná značka B15

B 15 - zákaz vjazdu záprahových vozidiel

Zákon

Značka zakazuje vjazd záprahových vozidiel a používa sa predovšetkým v prípadoch, keď premávka záprahových vozidiel vzhľadom na ich rýchlosť jazdy a na rozmer by mohla ohroziť bezpečnosť a plynulosť ostatnej cestnej premávky.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Je to záprahové vozidlo - nemotorové vozidlo poháňané zvieracou silou (koňom, somárom, volom) Všetci tí, majú vjazd touto značkou zakázaný.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne