Dopravná značka B13

B 13 - zákaz vstupu chodcov

Zákon

Značka zakazuje vstup chodcov a používa sa tam, kde je nutné v záujme bezpečnosti cestnej premávky vylúčiť pohyb chodcov, pre ktorých sú spravidla k dispozícii iné trasy.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zákaz vstupu chodcov na vozovku. Značka hlavne pre chodcov, ktorí nesmú vstupovať na vozovku. Informácia pre vodiča, že chodec má vstup na cestu zakázaný.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne