Dopravná značka B10

B 10 - zákaz vjazdu mopedov

Zákon

Značka zakazuje vjazd malých motocyklov s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km.h-1 , ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Pozor, nepomýľte si malý motocykel s bicyklom - toto je moped. Zákaz vjazdu pre mopedy (babeta, simson a malé motocykle).


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne