Dopravná značka B1

B 1 - zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)

Zákon

Značka zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka zakazuje vjazd motorovým aj nemotorovým vozidlám - všetkým vozidlám.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne