Dopravná značka A7

A 7 - nebezpečná krajnica

Zákon

Značka, ktorej významový symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Nebezpečná krajnnica - dávať pozor, keď sa pripravujete zastaviť vozidlo pri krajnici (podmytá krajnica)


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne