Dopravná značka A4a

A 4a - zúžená vozovka z oboch strán

Zákon

Značka upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán v smere jazdy vodiča, napríklad zúženým miestom môže byť stavebný záber, podjazd, most a podobne.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zúžená vozovka - pozor na miesto, kde zúženým priestorom prejde len jedno vozidlo. Zvyčajne na frekventovanom mieste bývajú značky {znacka} {znacka}, ktoré prednosť upravujú.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne