Dopravná značka A30b

A 30b - výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové

Zákon

Značka označuje viackoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor, s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Tento kríž znamená, že budem prechádzať cez železničné priecestie, kde sú dva a viac koľají. Takže viem, že budem prechádzať cez viac koľají.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne