Dopravná značka A30a

A 30a - výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové

Zákon

Značka označuje jednokoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Tento kríž znamená, že budem prechádzať cez železničné priecestie, kde je iba jedna koľaj. Takže viem, že budem prechádzať iba cez jednu koľaj.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne