Dopravná značka A2b

A 2b - dvojitá zákruta, prvá vľavo

Zákon

Značka upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vľavo a druhý vpravo.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne