Dopravná značka A2a

A 2a - dvojitá zákruta, prvá vpravo

Zákon

Značka upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne