Dopravná značka A27b

A 27b - návestná tabuľa pravá (240 m)

Zákon

Značky Návestná tabuľa ľavá – pravá (č. A 27a a č. A 27b – 240 m), (č. A 28a a č. A 28b – 160 m) a (č. A 29a a č. A 29b – 80 m) upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 240 m, 160 m a 80 m pred železničným priecestím. Nad značkou č. A 27a a č. A 27b – 240 m sa umiestňuje značka č. A 25 alebo značka č. A 26. Ak je vzdialenosť medzi dvomi železničnými priecestiami kratšia ako 240 m, je pred nasledujúcim priecestím umiestnená značka č. A 25 alebo značka č. A 26 nad značkou č. A 28a a č. A 28b – 160 m, a ak je táto vzdialenosť kratšia ako 160 m, nad značkou č. A 29a a č. A 29b – 80 m; ak je táto vzdialenosť kratšia ako 80 m, používa sa značka č. A 29a a A 29b – 80 m, nad ktorou je značka č. A 25 alebo značka č. A 26 s dodatkovou tabuľkou č. E 2 udávajúcou vzdialenosť k priecestiu. Ak je vzdialenosť medzi dvomi priecestiami kratšia ako 30 m, je značka pre obe priecestia spoločná; ak ide o železničné priecestia bez závor, je pod značkou č. A 26 umiestnená dodatková tabuľka č. E 1 s nápisom 2x. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka č. E 7, ktorá je umiestnená nad značkami č. A 27a až A 29b. Ak sa však priecestie nachádza na ceste menšieho dopravného významu, označuje sa len na tejto ceste a ak je jeho vzdialenosť od križovatky menšia ako 80 m, používa sa aj tu dodatková tabuľka č. E 2 udávajúca vzdialenosť k priecestiu. Na vyznačenie tvaru križovania cesty so železničnou dráhou možno použiť dodatkovú tabuľku č. E 11, ktorá sa umiestňuje nad značkou č. A 29a a č. A 29b – 80 m. Značky č. A 27a až A 29b sa nepoužívajú pred prechodom električkovej dráhy označenou značkou č. P 3.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Vzdialenosť ku železničnému priecestiu 240. Upozornenie pre vodiča, aby včas znížil rýchlosť pred železničným priecestím. Táto tabuľa je aj pravá aj ľavá, pretože označenie železničného priecestia býva aj na ľavej aj pravej strane, pretože v smere jazdy by vám vo výhľade mohla zavadzať nejaká prekážka tak by ste značku mohli prehliadnúť. Preto je aj na ľavej aj na pravej strane.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne