Dopravná značka A24

A 24 - tunel

Zákon

Značka vopred upozorňuje na tunel alebo podjazd; ak v záujme bezpečnosti cestnej premávky na tento prejazd platia určité obmedzenia, napríklad výškové, šírkové, alebo zákaz vjazdu pre niektoré druhy vozidiel a podobne, tak sa umiestňujú vopred pred objekt aj príslušné značky alebo príslušné dodatkové tabuľky.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Nezabudnúť na zapnuté svetlá, aby sme neboli prekvapení, že nič nevidíme. Pozor na dodržanie na bezpečného odstupu od vozidiel a na rýchlosť jazdy.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne