Dopravná značka A22

A 22 - pozor, električka

Zákon

Značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Ak nie sme zvyknutí na stretávanie sa v premávke s električkami tak si dajme na nich pozor.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne