Dopravná značka A21

A 21 - obojsmerná premávka

Zákon

Značka upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka IP 3b. Značka A 21 sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty a možno ju použiť aj ako predbežnú značku v kombinácii s dodatkovou tabuľkou E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto dopravná značka sa používa napríklad ak úsek bol dlho označený ako jednosmerná premávka, a je za potreby upozorniť vodičov, že tento úsek cesty je už premávkou v oboch smeroch.
Alebo pri jazde po diaľnici, kde je úsek opravovaný a je presmerovaný do protismeru, že je už premávka v oboch smeroch.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne