Dopravná značka A20

A 20 - padajúce kamene

Zákon

Značka upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať, že môže dôjsť k zosuvom alebo padaniu kameňov na vozovku.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Pozor okolo skalistých terénoch, kde sa môže na cestu skotúľať skala vplyvom počasia, alebo silného vetra.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne