Dopravná značka A1b

A 1b - zákruta vľavo

Zákon

Značka upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Stretneme ju umiestnenú viac mimo obce, aby vodič zaregistroval, že bude ostrá zákruta, kde si musí rýchlosť jazdy prispôsobiť.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne