Dopravná značka A19

A 19 - práca na ceste

Zákon

Značka upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej by mohli byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Brať ohľad na pracujúcich na ceste. Pracujúci by mali používať pracovné reflexné oblečenie, aby sme ich aj my vodiči včas zaregistrovali.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne