Dopravná značka A18

A 18 - pozor, zver

Zákon

Značka upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko neočakávaného prebiehania voľne žijúcej zveri cez cestu, alebo kde vo väčšom množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy, napríklad v lesoch, horských oblastiach, vo zverníkoch a podobne.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Divožijúca zver - nebezpečenstvo pri strete sa s nimi. Ak ideme úsekom so zapnutými diaľkovými svetlami, zver zastane na ceste, pretože je oslepená. Doporučujem prepnúť svetlomety na tlmené.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne