Dopravná značka A17

A 17 - pozor, zvieratá

Zákon

Značka upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom môže dochádzať k častému výskytu domácich zvierat.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Domáce zvieratá, kone, ovce, kravy, ktoré môžu voľne pobehovať, alebo prechádzať vozovkou


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne