Dopravná značka A16

A 16 - pozor, cyklisti

Zákon

Značka upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Upozorňuje, že vedľa cesty, alebo v blízkosti cesty sa nachádza cyklistická cestička, alebo sú nejaké cyklistické preteky.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne