Dopravná značka A15

A 15 - pozor, deti

Zákon

Značka upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb detí a kde sa dá predpokladať zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky, napríklad v blízkosti školy, detského ihriska a podobne.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Pozor v blízkosti školy, školského zariadenia (deti ked vychádzajú zo školy, sú roztatárené, alebo unavené, nepozorné pri prechádzaní cez vozovku, alebo vodič musí predvídať počínanie detí)


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne