Dopravná značka A14

A 14 - pozor, chodci

Zákon

Značka upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov, napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zvýšený pohyb chodcov (škola, nákupné centrá, domovy dôchodcov, ...)


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne