Dopravná značka A13

A 13 - priechod pre chodcov

Zákon

Značka upozorňuje na vyznačený priechod pre chodcov, ktorý by vodič inak neočakával alebo ktorý nie je z dostatočnej vzdialenosti viditeľný. Značka sa používa najmä mimo obce; v obci ak vyznačený priechod pre chodcov je umiestnený mimo križovatky.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Upozorňuje vodiča aby sa pripravil, že o chvíľu môžu cestou prechádzať chodci, aby včas spomalil a predvídal.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne