Dopravná značka A12

A 12 - svetelné signály

Zákon

Značka upozorňuje na miesto cesty, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak vodič neočakával alebo ktoré nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka upozorňuje na miesto, ktoré je riadené semafórom, ktoré by ste mohli ľahko prehliadnúť. Pričom nemusí ísť o križovatku riadenú semafórmi.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne