Dopravná značka A11

A 11 - odletujúci štrk

Zákon

Značka upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidiel.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Odletujúci štrk vám môže spôsobiť či poranenie chodca na krajnici, alebo chodníka alebo poškodenie vášho auta (rozbitie čelného skla) - z toho vyplýva - spomaliť, prispôsobiť rýchlosť na takto označenom úseku.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne