Nastupovanie a vystupovanie z vozidla

Úkony pred začatím jazdy

1)nastavenie sedadla (pri správnej vzdialenosti sedadla musíme bezpečne dočahovať na pedále a úplne ich zošliapnuť a pritom nesmieme narážať kolenami do volantu alebo do prístrojovej dosky, sklon operadla – pri uchopení volantu v základnej polohe musia byť ruky mierne ohnuté, niektoré vozidla majú aj nastavenie výšky sedadla)

2)nastavenie spätných zrkadiel (vnútorné spätné zrkadlo – správne nastavenie je, keď vidíme v zrkadle odraz celého zadného okna len pohybom očí, bez natáčania hlavy, vonkajšie spätné zrkadlá - správne nastavenie je, keď pohľad je rovnobežný s vozovkou a tiež musí byť vidieť časť svojho vozidla)

3)pripútanie sa bezpečnostným pásom (povinnosť požitia bezpečnostných pásov je povinná podľa platných predpisov, za použitie je zodpovedná osoba sediaca na takomto sedadle)

Štartovanie motora

1)zošliapneme pedál brzdy alebo zatiahneme parkovaciu (ručnú) brzdu

2)zošliapnuť pedál spojky na podlahu

3)vyradíme radiacu páku do neutrálnej polohy

4)zapneme kľúčik zapaľovania do prvej polohy (rozsvietia sa kontrolky dobíjania a mastenie)

5)otočiť kľúčikom do druhej polohy (motor začína pretáčať, po naštartovaní uvoľniť kľúčik, štartovať cca 3 sekundy, v prípade, že motor nenaskočí, treba počkať aspoň 10 sekúnd vypnúť/zapnúť kľúčik a štartovanie opakovať)

Radenie prevodových stupňov