Treba vedieť, že za technický stav vozidla zodpovedá vodič vozidla.

Pred jazdou treba skontrolovať  celkový stav vozidla, či spĺňa predpísané podmienky. Pri vonkajšej kontrole pozeráme na stav karosérie vozidla, jeho možné poškodenia a únik prevádzkových kvapalín, úplnosť výstroje vozidla (stierače, lapače nečistôt, kryty a iné), stav pneumatík (len pohľadom), čistota okien, zrkadiel, svetiel a evidenčného čísla.  Tiež funkčnosť stieračov  parkovacích, stretávacích, smerových a brzdových svetiel.

Pri kontrole motorového priestoru nás zaujíma množstvo motorového oleja, chladiacej kvapaliny, brzdovej kvapaliny, napnutie klinového remeňa  a kvapaliny v ostrekovačoch.

Pred jazdou tiež treba skontrolovať úplnosť povinnej výbavy vozidla a potrebných dokumentov (technicky preukaz vozidla, potvrdenie o technickej a emisnej kontrole, záznam o dopravnej nehode, reflexná vesta, výstražný trojuholník, rezervné koleso, kolový kľúč, zdvihák, lekárničku) a všetko čo k vozidlu potrebujete.