3.1 Rozbiehanie na rovine

Vychádzame zo stavu, že motor je naštartovaný.

1)zošliapneme pedál spojky na podlahu a zaradíme 1. prevodový stupeň

2)pedálom akcelerátora nastavíme rozbehové otáčky (cca 1200 otáčok za minútu)

3)postupne začneme uvoľňovať spojku do bodu záberu (záber je miesto kde sa nám vozidlo začína hýbať – t.j. trecie plochy spojky sa k sebe natoľko priblížia, že sa krútiaci moment motora začne prenášať na prevodovku)

4)v bode záberu treba spojku podržať

5)po rozjazde vozidla plynulo uvoľniť spojkový pedál až do konca zdvihu a nohu položiť na podlahu

3.2 Rozbiehanie do svahu

Vychádzame zo stavu, že motor je naštartovaný a vozidlo je zaistné proti samovoľnému pohybu parkovacou brzdou.

1)zošliapneme pedál spojky na podlahu a zaradíme 1. prevodový stupeň

2)pedálom akcelerátora nastavíme rozbehové otáčky (cca 1600 otáčok za minútu)

3)pritiahneme páku parkovacej brzdy hore a zároveň stlačíme poistku parkovacej brzdy (držíme)

4)postupne začneme uvoľňovať spojku do bodu záberu (záber je miesto kde sa nám vozidlo začína hýbať – t.j. trecie plochy spojky sa k sebe natoľko priblížia, že sa krútiaci moment motora začne prenášať na prevodovku)

5) v bode záberu treba spojku podržať(dlhšie ako na rovine) a súčasne uvoľňujeme parkovaciu brzdu smerom dole

6)po rozjazde vozidla plynulo uvoľniť spojkový pedál až do konca zdvihu a nohu položiť na podlahu

3.3 Cúvanie

Vychádzame zo stavu, že motor je naštartovaný.

1)zošliapneme pedál spojky na podlahu a zaradíme spiatočku

2)pedálom akcelerátora nastavíme rozbehové otáčky

3)postupne začneme uvoľňovať spojku do bodu záberu

Rýchlosť cúvania ovládame pedálom spojky.(Ak chceme spomaliť, spojku zošliapneme, ak chceme zrýchliť spojku uvoľňujeme)

3.4 Spomalenie a zastavenie vozidla

a)Spomalenie (vozidlo spomaľujeme zošliapnutím prevádzkovej brzdy bez stlačenia spojkového pedálu)

b)Zastavenie (vozidlo zastavujeme zošliapnutím prevádzkovej brzdy so stlačením spojkového pedálu)