Ovládacie mechanizmy automobilu a ich obsluha

Medzi základné ovládacie mechanizmy patria:

a)spojka (spojka sa nachádza sa medzi motorom a prevodovkou, skladá sa z kotúčov, ktoré vzájomným trením prenášajú pohyb, zošliapnutím pedála spojky prerušíme prenos hnacej sily od motora do prevodovky a kolesá)

aa)spojkový pedál (je umiestnený vľavo a ovláda sa ľavou nohou)

b)brzdy (patria k najdôležitejším zariadeniam vozidla a závisí od nich bezpečnosť vozidla, slúžia na zníženie rýchlosti vozidla, zastavenie vozidla alebo na zaistenie proti samovoľného pohybu vozidla, delíme ich na prevádzkovú brzdu/brzdový pedál/ a parkovaciu brzdu/ručná brzda/)

bb)brzdový pedál (je umiestnená v strede a ovláda sa pravou nohou)

c)akceleračný/plynový/ pedál (je umiestnený vpravo a ovláda sa pravou nohou)

d)radiaca páka (slúži na radenie prevodových stupňov, počet prevodových stupňov a umiestnenie spiatočky sa u jednotlivých typov vozidiel líši, ovládanie radiacej páky: neutrál - je základnou polohou radiacej páky, v polohe je udržovaný pružinami a v tejto polohe nie je zaradený žiadny prevodový stupeň s pravidla sa nachádza medzi 3. a 4. prevodovým stupňom, 1.prevodový stupeň -  z neutrálnej polohy pritiahneme radiacu páku k sebe a potom ju posunieme dopredu, 2.prevodový stupeň - z neutrálnej polohy pritiahneme radiacu páku k sebe a potom ju potiahneme dozadu, 3.prevodový stupeň – so spodnou časťou otvorenej dlane posunieme radiacu páku dopredu, 4.prevodový stupeň – prstami otvorenej dlane presunieme radiacu páku dozadu, 5.prevodový stupeň – z neutrálnej polohy odtlačíme radiacu páku od seba a potom ju posunieme dopredu)

e)volant (volant držíme oboma rukami okrem prípadov keď zaraďujeme/preraďujeme prevodový stupeň alebo obsluhujeme iný ovládač, volant držíme v polohe, ktorá zodpovedá polohe hodinových ručičiek „o desať minút dve hodiny“ alebo „trištvrte na tri“, pri menších pohyboch s volantom/do 90o/ zostávajú obidve ruky na volante, pri väčších pohyboch s volantom/nad 90o/ volant prechytávame)

(Obsluha základných ovládačov)