Základné časti motorových vozidiel

Automobil sa skladá z množstva častí, ktoré môžeme rozdeliť:

a) podvozok s hnacou sústavou a príslušenstvom (podvozok tvorí rám s nápravami a skladá sa z nápravy, pruženie a tlmiče, kolesá s pneumatikami riadenie a brzdy. Hnacia sústava – hnacia sila sa prenáša z motora cez spojku, prevodovku, spojovací hriadeľ a rozvodovku na kolesá)

b) karoséria (priestor karosérie vytvára miesto na prepravu osôb a batožiny, na karosériu je upevnený podvozok automobilu)

c) príslušenstvo vozidla (sú prístroje prostriedky a zariadenia nevyhnutné pre činnosť vozidla, napr.:)

d) výbava a výstroj (súčasti, ktoré nie sú spojene s vozidlom, napr.: hasiaci pristroj, ťažné lano, snehové reťaze a iné)

Základné usporiadanie automobilu

Pod základným usporiadaním automobilu rozumieme rozdelenie a umiestnenie hnacej sústavy vzhľadom k nápravám vozidla. Každé usporiadanie má svoje výhody a nevýhody a môže ovplyvniť jazdné vlastnosti vozidla. Poznáme napríklad:

a)usporiadanie s motorom vpredu a pohonom predných kolies

b)usporiadanie s motorom vpredu a pohonom zadných kolies

c)usporiadanie s motorom vzadu a pohonom zadných kolies

d)s motorom vpredu/vzadu a pohonom všetkých štyroch kolies (tzv. 4x4)