(1) Pri otáčaní platí obdobne §19; pri otáčaní na križovatke aj §20.

(2) 
Vodič nesmie pri cúvaní ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.

(3) Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.

(4) Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať

a) na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach, najmä v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti, pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,

b) na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie,

c) na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov,

d) na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,

e) v tuneli a v jeho tesnej blízkosti,

f) na jednosmernej ceste; vodič však smie cúvať, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho,

g) na moste.

Kategórie